Inspiracją do zorganizowania wycieczki było zapoznanie uczniów głównie chłopców z klas V-VI z podstawowymi zasadami Centrum, zachęcenie ich do przygotowania w przyszłości do funkcji żołnierzy służących poza granicami kraju oraz uświadomienie młodym pokoleniom potrzeby rosnącego udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych.

Uczniowie i opiekunowie w osobach pani Grażyna Olesińska wicedyrektor do spraw wychowawczych, pani Julita Świercz Kęska pedagog szkolny oraz pan Piotr Kilarski nauczyciel informatyki byli usatysfakcjonowani pokazami przygotowanymi przez żołnierzy a koszary wojskowe wywarły na nich ogromne wrażenie.