Pokażmy naszym włodarzom, że umiemy korzystać z przysługującego nam prawa do partycypacji społecznej i chcemy mieć realny wpływ na ważne kwestie dotyczące naszego miasta – taki komunikat pojawił się w ostatni poniedziałek na facebookowej grupie „Społeczny Komitet Budowy Basenu w Szydłowcu”. 

Pomysł przeprowadzenia takich konsultacji wydaje się być zasadny i wspólnie ze społecznikami liczymy na liczne podpisy mieszkańców Szydłowca i powiatu szydłowieckiego, pod tym wnioskiem. 

Dziś bardzo ważny jest głos społeczny, szczególnie jeżeli chodzi o tak istotne dla mieszkańców inwestycje. Grupa wyraża nadzieję, że w ślad za zebranymi podpisami pod wnioskiem o konsultacje, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie budowy basenu, z prawdziwego zdarzenia. 

Podpisy można składać w biurze ACS Elektronik na ul. Radomskiej 3 codziennie od godz. 10 do 16.

TUTAJ wniosek z którym można się zapoznać przed złożeniem podpisu