14 listopada obchodzony był Ogólnopolski Dzień Seniora. Wykorzystano tę okazję do zorganizowania szczególnego spotkania w szydłowieckim klubie SENIOR+.

Jak można było się spodziewać, przedstawiciele seniorów przywitali zgromadzonych programem artystycznym, w którym zaprosili do wspólnego śpiewania. Nie zabrakło również występów solowych i zespołowych, które rozbawiły publiczność treścią prezentowanych wierszy. W spotkaniu udział wzięli nie tylko członkowie i przyjaciele klubu, ale również zaproszeni goście.

Podczas przemówień jako pierwsza głos zabrała Aneta Furmańska – zastępca burmistrza Szydłowca, która pogratulowała wszelkich dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz aktywizacji seniorów i życzyła w imieniu własnym oraz burmistrza Szydłowca Artura Ludwa powodzenia przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Był to idealny moment, aby wspomnieć o sukcesie przewodniczącego Rady Seniorów, Kazimierza Zawadzkiego, który znalazł się wśród tegorocznych laureatów nagrody marszałka województwa mazowieckiego. Kolejnym elementem, idealnie wpisującym się w ten dzień, było przekazanie sprzętu na potrzeby klubu, który posłuży do integracji, rozwijania aktywności fizycznej oraz przygotowywań do kolejnych spotkań, odbywających się regularnie od 17 stycznia, w budynku przy ul. Wschodniej 21A.

Kolejno głos zabierali dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Krzysztof Kisiel, przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Artur Koniarczyk oraz Michał Kwiatek – opiekun szydłowieckiej Rady Seniorów. Panowała pełna zgodność w wypowiedziach, które podkreślały jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią seniorzy.

Info i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu