Stanowisko Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 sierpnia 2020 roku dotyczące aktualizacji planu działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z obowiązującym prawem System Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego działa na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę i zatwierdzanego przez Ministra Zdrowia. Plan działania systemu jest aktualizowany co najmniej raz w roku.

Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego działający z upoważnienia Wojewody zwrócił się do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast o przekazanie opinii do sporządzanego przez Wojewodę projektu aktualizacji działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego. Projekt Wojewody obejmował m.in. przekwalifikowanie ośmiu specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) na podstawowe, w tym trzech w rejonie operacyjnym 14-03 Radom w miejscowościach: Nowe Miasto nad Pilicą, Żyrardów, Szydłowiec.

Zarząd Powiatu oraz żaden z członków Zarządu nie wnioskowali o likwidację lub przekwalifikowanie Zespołów Specjalistycznych Ratownictwa Medycznego.

Jak wynika z uzasadnienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „zmiany podyktowane są potrzebami w zakresie zwiększenia potencjału Zespołów Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym 14-03 Radom. Obecna liczba zespołów staje się nie wystarczająca dla zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzeń określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ponadto odnotowywane są coraz większe problemy z zapewnieniem obsady lekarskiej w zespołach specjalistycznych zespołach specjalistycznych, gdzie w efekcie na Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego nakładane są przez NFZ kary finansowe z uwagi na niezapewnienie realizacji umowy. Jedynie zwiększenie liczby zespołów pozwoli na poprawę czasów dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego do miejsca zdarzenia”.

Stanowisko Wojewody podzielił Dyrektor SPZZOZ w Szydłowcu uznając, że ….przekształcenie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w podstawowy nie wpłynie negatywnie na zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego i obniżenie dostępności oraz jakości świadczeń medycznych w naszym rejonie„. Zadeklarował jednocześnie podjęcie działań w zakresie utworzenie dodatkowej jednostki ratownictwa medycznego.

Na podstawie przedstawionych powyżej argumentów Starosta nie wniósł uwag do aktualizacji planu działania Systemu Ratownictwa Medycznego w wersji sporządzonej przez Wojewodę, wnioskując o utworzenie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orońsku.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu uznaje za zasadne dążenie Wojewody do zwiększenia liczby podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w celu zapewnienia ustawowych parametrów czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. Powyższe działania i opinie Zarząd aprobuje i uznaje potrzebę utworzenia dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orońsku.

W związku z pojawiającymi się w Internecie i prasie nieprawdziwymi informacjami w przedmiotowej sprawie Zarząd zwraca się do Starosty o dokonanie analizy publikowanych materiałów pod kątem naruszenia dóbr osobistych oraz zniesławienia w kontekście karno-prawnym.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Starosta Włodzimierz Górlicki

Powyższe stanowisko jest reakcją na tekst i wypowiedzi pracowników pogotowia ratunkowego w Szydłowcu, który możecie przeczytać poniżej:

W Szydłowcu karetka bez lekarza. Póki co nie wiadomo dlaczego?