Upewnij się, że projekt jest dla Ciebie, odpowiadając na poniższe pytania:

– Jesteś uczniem jednej ze szkół na terenie powiatu szydłowieckiego?

– Twoja średnia ocen na świadectwie nie jest niższa niż 4.0?

– Posiadasz wybitne osiągnięcia na różnych polach, albo też jesteś laureatem wielu konkursów?

– Dochód w Twojej rodzinie nie przekracza 1000 złotych na osobę?

– Jesteś osobą aktywną społecznie? 

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, to bez wahania wypełnij wniosek. 

Więcej szczegółów znajdziecie na www.strefajp2.pl/stypendia/