trasaS7a

…liczę, że dobra dostępność komunikacyjna przełoży się na atrakcyjność miasta w oczach inwestorów. Liczę również na nowe miejsca pracy już przy budowie drogi, kiedy potrzebne będzie około tysiąca osób do pracy. Będzie potrzeba transportu, wydobycia surowców drogowych, które posiadamy, do tego dochodzi część gastronomiczna i hotelowa”

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 połączy przyszłą obwodnicę Radomia z granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Po wybudowaniu obwodnicy Radomia oraz fragmentu S7 od granicy województwa mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej, odcinek ekspresowej „siódemki” między Warszawą, a Kielcami (węzeł w Chęcinach) osiągnie długość około 150 km.

W okolicach Szydłowca powstaną trzy węzły drogowe (Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe) 

Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi nr 7. Zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy plus 2,5-metrowe pasy awaryjne). Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie też ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa).

info i foto: gazeta.pl