W olimpiadzie wzięło udział 1686 uczniów z klas pierwszych, 1561 z klas drugich oraz 1483 z klas trzecich. Uczniowie musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru, w którym za błędną odpowiedź otrzymać można było minusowe punkty.

A oto laureaci:

1. Podlewski Igor –klasa I c –miejsce 5

2. Misiak Mikołaj-klasa I c- miejsce 9

3. Nikodym Adrian- klasa II c- miejsce 7

4. Bauman Aleksandra –klasa II d- miejsce 7

5. Palmowska Natalia – klasa III c – miejsce 4

6. Lasek Aleksandra – klasa III c – miejsce 5