W ramach wydarzenia Radca Prawny Martyna Stanios i aplikant adwokacki Kinga Skawińska przeprowadzili w czterech klasach 2-godzinne zajęcia dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli, podkreśliły kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Prowadzący w przystępny i interesujący sposób pokazali, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Uczniowie mogli swobodnie wypowiadać swoje zdanie na temat Konstytucji, tworzyli także swoją własną konstytucję w wymyślonym przez siebie państwie, rozmawiali na temat praw i obowiązków obywateli w konstytucji RP.

Tydzień Konstytucyjny ma za zadanie promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.