Głos zabrał również Sempai Wojciech Dobrzański – prezes Stowarzyszenia MUSHIN, który nakreślił zebranym specyfikę działalności w aspekcie organizacyjno-ekonomicznym, z uwzględnieniem planów dalszego rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Warto przypomnieć, że Szydłowiecki Klub Karate Kyokushin „MUSHIN” to aktualnie ok. 70 osób aktywnie trenujących, dorosłych oraz dzieci, w tym doskonale przygotowana kadra zawodnicza gotowa do startów w kraju i zagranicą. Wśród zawodników stosunkowo liczną rzeszą stanowią stypendyści sportowi – Burmistrza Szydłowca, Starosty Szydłowieckiego oraz zawodowego mistrza świata w boksie Dariusza „Tigera” Michalczewskiego. To również znakomicie i wszechstronnie przygotowana kadra instruktorsko-pedagogiczna, grupa sędziów międzynarodowych, opiekunów dzieci i młodzieży, ratowników, masażysta oraz rzesza zaangażowanych działaczy sportowych.

Warto przypomnieć, że miniony okres działalności szydłowieccy karatecy uwieńczyli imponującym wynikiem ogółem 104 zdobytych trofeów, licząc jedynie rywalizację ogólnopolską i międzynarodową, mając na swoim koncie udane starty oraz udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych, w tym rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Godnie reprezentowali Polskę i Ziemię Szydłowiecką m.in. w Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Chorwacji, Ukrainie a nawet Japonii. Przynoszące wymierne efekty nowoczesne metody szkoleniowe połączone z ponad tysiącletnią tradycją i ponadczasową filozofią Karate Kyokushin sprawiają, że „MUSHIN” i szydłowieckie karate w ogóle, to marka znana i doceniana nawet poza granicami naszego kraju.

„MUSHIN” to również szeroko pojęta działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie propagowania kultury fizycznej, czynnego wypoczynku, integracji, aktywizacji i profilaktyki społecznej oraz na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez organizację różnego rodzaju otwartych imprez i ogólnodostępnych przedsięwzięć cieszących się wciąż rosnącą popularnością, będąc realizatorem zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i wypoczynku w ścisłej współpracy z samorządami Gminy i Powiatu Szydłowieckiego. Stałym elementem działalności stowarzyszenia jest organizacja różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresach ferii i wakacji oraz licznych imprez o charakterze rekreacyjnym, zawsze w połączeniu z elementami profilaktyki i propagowaniem sportu i kultury fizycznej.

Udziałem „MUSHIN” jest również szkolenie z zakresu Karate i samoobrony w ramach planowych zajęć lekcyjnych klas mundurowych w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. To także organizacja cieszących się doskonałymi recenzjami w świecie przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym jak seminaria i obozy szkoleniowe, zawsze połączonych z promocją Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu szydłowieckiego.

Karate Kyokushin to sport i sztuka walki, to również „droga życia” od pokoleń kultywująca szczytne zasady etyczne, postawy moralne i społeczne – co szczególnie akcentowali w swych wystąpieniach Sensei Robert Wyciszkiewicz i Sempai Wojciech Dobrzański. To także pasja i ponadczasowe idee wspaniale łączące ludzi bez względu na wiek, status materialny czy pozycję społeczną, kolor skóry, przynależność narodową czy wyznanie.

MUSHIN to działalność w zakresie pożytku publicznego o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oparta na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Organizacja, realizując swe cele statutowe, utrzymuje bezpośrednią współpracę z organami administracji publicznej a także podmiotami zagranicznymi i placówkami dyplomatycznymi – w tym przedstawicielstwem Japonii, na zaproszenie którego aktualnie szydłowiecki MUSHIN przygotowuje się do realizacji Roku Wymiany Japonia-Grupa Wyszehradzka wyznaczonego na rok 2014 podczas spotkania premiera Japonii Shinzo Abe z premierami państw Grupy V4 w Warszawie w czerwcu b.r.

Zawodnicy i kadra MUSHIN składają serdeczne podziękowania swoim sympatykom oraz wszystkim, którzy w różny sposób wspierają ich działalność. Każde działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej oraz na rzecz dzieci i młodzieży to inwestycja w przyszłość. Dziękujemy.

/Info i foto – MUSHIN/

{phocagallery view=category|categoryid=252|limitstart=0|limitcount=16|imageordering=5}