Wieś na północ od Szydłowca ok. 10 km drogą powiatową 34486: ma połączenie drogami gminnymi na zachód z Zastroniem i Wysoką i na południowy wschód ze Zdziechowem.

We wsi mieszka około 80 osób. W Świniowie, na ternie dawnej owczarni, w miejscu, w którym według opinii miejscowej ludności straszy, stoi murowana, otynkowana kapliczka domkowa zwana Marianką Znajdujące się od frontu wąskie wejście jest zamknięte metalową kratą. W środku, na ścianie centralnej umieszczono ołtarzyk z krzyżem i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Na bocznych ścianach zawieszono obrazy o tematyce Maryjnej. Starzy ludzie opowiadają, że za czasów wojen szwedzkich dworski owczarz Marianek często chodził na pagórek, z którego było widać siedem kościołów: w Kowali, Jastrzębiu, Szydłowcu, Chlewiskach, Wieniawie, Skrzynnie i Wysokiej. W tym miejscu pobożny i pracowity owczarz Marianek z zebranych na polach kamieni zbudował kapliczkę. Pewnego razu, kiedy cofający się spod Częstochowy oddział Szwedów chciał zabrać Mariankowi owce, wystąpił w ich obronie i został przez jednego z żołnierzy zabity. Na bagnach pod Orońskiem podjazd pod dowództwem hetmana Czarnieckiego pokonał Szwedów i odebrał im owce. Niestety, owczarz już nie żył. Został pochowany w kapliczce, którą zbudował i którą od jego imienia nazwano Marianką.