Gmina Szydłowiec jest partnerem projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.”

Celem projektu jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Dzięki wsparciu unijnemu, rozbudowany został system wczesnego ostrzegania przed różnego rodzaju zjawiskami katastrofalnymi.

W Szydłowcu zamontowano sprzęt w postaci 2 masztów z syrenami alarmowymi o mocy 900W i 600W – na dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wschodniej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu.

info: UM Szydłowiec