Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pawłowie przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Udział w programie dał szkole możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Uzyskane środki zostały przekazane m. in. na zakup laptopów. Tego typu pomoce dydaktyczne są cennym narzędziem aktywizującym uczniów. W znacznym stopniu przyczynią się do rozwijania kompetencji dzieci, zastosowania nowoczesnych narzędzi zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości nauczania.

Szkoła w Pawłowie dziękuje wójtowi Gminy Chlewiska za wsparcie finansowe projektu. Podziękowania kierowane są również do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach. Gra „Piłkarzyki”, zakupiona z funduszu sportowego, dostarcza uczniom szkoły wielu emocji i radości ze zdobywania goli.