Konferencję zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z udziałem m.in. austriackich założycieli grupy, przedstawicieli polskiego zarządu PILGRIM, ambasadorów oraz szkół i placówek realizujących misję PILGRIM.

Czym jest PILGRIM?

PILGRIM to ruch promujący pozytywne wartości. Jego hasło przewodnie brzmi: Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość. Powstał w Austrii, swoim działaniem obejmuje również Holandię, Polskę i Węgry. Do grupy PILGRIM mogą przystąpić szkoły, przedszkola i instytucje realizujące projekty w obszarach ekologii, ekonomii oraz spraw społecznych, służące wychowywaniu w duchu zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wartości duchowych

Jedyna taka szkoła w powiecie szydłowieckim

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie postanowili zgłosić realizowany w placówce projekt Wyrażanie się przez sztukę – zajęcia kreatywności – wyzwalanie aktywności twórczej dzieci niepełnosprawnych do międzynarodowego konkursu PILGRIM. Projekt został zaakceptowany przez komisję konkursową oraz austriacki zarząd, a szkoła nagrodzono Międzynarodowym Certyfikatem PILGRIM za działalność promującą pozytywne wartości. To jedyna szkoła w powiecie szydłowieckim wyróżniona taką nagrodą. Oprócz certyfikatu placówka otrzymała płytkę do wyeksponowania oraz sadzonkę winogrona (wyhodowaną w Austrii) jako symbol prawdy i mądrości – by zakorzenić, pielęgnować i kształtować podstawowe wartości w codziennym życiu i działaniach podejmowanych przez szkołę.

Zapraszamy również na Facebooka szkoły SPSSMILOW

szkolasmilow2

szkolasmilow3

szkolasmilow4