Nowe komputery, laptopy, projektory multimedialne – taki właśnie sprzęt pojawi się niebawem
w 130 szkołach na Mazowszu, w tym w 30 z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. To
efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego
wartość w tym roku wynosi blisko 22 mln zł.

Nie wszyscy uczniowie mają komputery

Z raportu przygotowanego przez Federację Konsumentów wynika, że aż 50-70 tys. uczniów w Polsce
nie posiada w domu komputera lub tabletu, a ponad milion uczniów współdzieli urządzenia z innymi
domownikami. Dlatego Mazowsze już drugi rok z rzędu realizuje projekt unijny, dzięki któremu
nowoczesny sprzęt komputerowy trafia do mazowieckich szkół. Jego całkowita wartość to już ponad
55 mln zł. Co istotne, sprzęt otrzymają placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie, w tym
30 szkół z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego.

To szczególna forma pomocy dla mazowieckich szkół – wskazuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
Jestem przekonany, że zakupione laptopy, tablety czy tablice interaktywne przydadzą się nie tylko
podczas zajęć prowadzonych online, ale także w regularnej pracy szkoły. Nowy sprzęt to inwestycja
w przyszłość uczniów i komfort pracy nauczycieli. Dzięki temu lekcje będą ciekawsze i atrakcyjne dla
uczniów – mówi Rafał Rajkowski.

Pomaga samorząd województwa mazowieckiego

Nowy sprzęt trafi m.in. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Chomentowie
Puszcz. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Dariusz Piątek podkreśla, że przekazany sprzęt
usprawni pracę placówki. – Bardzo się cieszę, że kolejna szkoła z naszej gminy może mieć dostęp do
sprzętu, który pozwoli kontynuować podstawę programową. Przekazany sprzęt stanowić będzie
zarówno wsparcie dla procesu dydaktycznego w razie konieczności wprowadzenia systemu
kształcenia zdalnego, jak i podniesie jakość prowadzonej nauki w systemie stacjonarnym – dodaje
burmistrz.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do szkół zostaną dostarczone nowe urządzenia i oprogramowanie.
Będą to m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy,
projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Office 365. Co ważne, uczniowie bez
dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz
zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom przygotować się do ewentualnego
kolejnego okresu nauki zdalnej oraz efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Sprzęt, jaki otrzymają szkoły, będzie stanowił bardzo duże wsparcie nie tylko w okresie pandemii –
wskazuje radny Tomasz Śmietanka. – Chcemy zadbać o to, by jak najwięcej uczniów miało dostęp
do nowoczesnych pomocy naukowych, niezależnie od miejsca zamieszkania. W ramach dwóch edycji
projektu z dofinansowania skorzystało w sumie 366 mazowieckich szkół – dodaje radny.

Kto otrzymał pomoc?

W tym roku z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego sprzęt komputerowy otrzymają:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Mirowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Walk Partyzanckich w Chotczy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Potworowie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Solcu nad Wisłą, Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana
Kochanowskiego w Wieniawie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Rosłońca w Zespole
Placówek Oświatowych w Przybyszewie, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte
Cassino w Grabowie nad Pilicą, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży, Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im.
Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko, Szkoła Podstawowa nr 1 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Marii
Kolbego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Chomentowie Puszcz, Szkoła
Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, Szkoła Podstawowa im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach, Liceum Szkół Plastycznych w Zespole Szkół
Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa
Jana Chrapka w Starych Sieklukach, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Nowej Wsi.

W 2020 roku z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego sprzęt komputerowy otrzymały:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko, Publiczna Szkoła Podstawowa
Wysokim Kole, Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie, Szkoła Podstawowa im.
Janusza Łąckiego w Borkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła
II w Lipsku, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe, Szkoła Podstawowa
w Kłudnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Kuczkach-Kolonii, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce, Zespół
Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego we Wrzosie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Kończycach – Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tczowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej, Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
„Warszawa” w Warce, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach,
Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Iłży, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie, Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Odrzywole, Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Kostrzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła
II w Radomiu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, VI Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzózie, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gielniowie,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu.

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

foto. pixabay