Głównym celem prowadzonych corocznie odpraw jest podsumowanie pracy i działania jednostki oraz wyciągnięcie wniosków mających na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak również uczestników ruchu drogowego powiatu szydłowieckiego.

Odprawę prowadził mł. insp. Jacek Różański pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu. Podczas odprawy w formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostały wyniki osiągnięte przez szydłowiecką komendę.

Wystąpienia prelegenta wysłuchali zaproszeni goście Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Kamil Borkowski, Wicestarosta Szydłowiecki Roman Woźniak, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, kierownik miejscowej Prokuratury Janusz Kaczmarek, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią szydłowieccy policjanci. Pogratulowali osiągnięć oraz podziękowali za dotychczasową współpracę.

Podsumowując odprawę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Kamil Borkowski ocenił pozytywnie pracę szydłowieckiej komendy. Podziękował również władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją. Komendant przedstawił także kierunki pracy i zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku oraz podziękował za dotychczasową służbę.

Info: sierż. Marlena Skórkiewicz

podsumowaniepolicja2