Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu zakończyło realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących były wykonywane zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2017 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie czy rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Żywność przekazywano nieodpłatnie osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (określonej przesłankami art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których dochód nie przekraczał 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Kwalifikację osób i rodzin przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu, który wydał wszystkim uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Dystrybucja żywności odbyła się w 5 transzach w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu użyczonym przez Burmistrza Szydłowca.

W ramach Programu w okresie od listopada 2017 roku do maja 2018 roku rozdysponowano łącznie 46 233,00 kg żywności o wartości 226 795,37 zł dla 900 osób w 377 rodzinach, którym wydano 4 500 paczek. Dostępne były następujące artykuły spożywcze: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, kabanosy wieprzowe, miód nektarowy wielokwiatowy.

W ramach działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego i edukacji żywieniowej PO PŻ odbyły się również warsztaty ekonomiczno – żywieniowe na temat gospodarowania budżetem domowym, przygotowywania zbilansowanych posiłków, zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Warsztaty zorganizowano w dwóch terminach: w marcu i w kwietniu 2018 roku, uczestniczyło w nich łącznie 80 osób zakwalifikowanych do Programu.