Kino Górnik przez wiele lat było miejscem zaniedbanym i opuszczonym, jednak w ostatnich latach podjęto środki i działania, aby przywrócić obiekt do życia. Obecnie jesteśmy na finałowym etapie prac.

Wszystko rozpoczęło się w roku 2015 od ankiety utworzonej przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Ankieta polegała na odpowiedzi tylko na dwa pytania: Czy reaktywizacja kina jest potrzebna, oraz jakie filmy powinny być tam oglądane. Zachęcała ona wszystkich do pochylenia się nad problemem braku zagospodarowania tego miejsca.

Przez wiele lat nic się nie zmieniło, jednak był to pierwszy krok w stronę odnowy kina.

W 2017 roku ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji kina „Górnik” w Szydłowcu. Ocenie składu jurorskiego podlegało 8 prac, z czego aż 6 nie uzyskało żadnych punktów. Ostatecznie wygrał projekt firmy HomeHome Tworzenie Architektury z Balina. Drugie miejsce zajęła firma z Szydłowca PSBA Przemysława Sokołowskiego.

Prace nad kinem zaczęły się pod koniec 2019 roku. Zakończenie prac modernizacyjnych do końca listopada 2020 roku byłoby prawdopodobnie potwierdzeniem słów burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, który w maju 2017 roku mówił podczas konferencji prasowej, że prawdopodobnie już w 2020 roku mieszkańcy Szydłowca będą mogli obejrzeć w kinie pierwszy film.

Prace jednak przeciągnęły się i ostatecznie kino zostało ukończone w kwietniu 2021 roku. Modernizacja kina realizowana była w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Koszt tej inwestycji to 3.788.584,50 zł, a prace realizowała firma Adbuild z Kielc.

Gmina Szydłowiec pozyskała na ten cel środki z RPO Województwa Mazowieckiego z funduszy dedykowanych dla programów rewitalizacyjnych.

Teraz kino poszukuje operatora, który wykorzysta jego potencjał i kreatywnie je poprowadzi.
Termin składania dokumentów: 15 września 2021 roku

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, Ratusz – I piętro, pok. nr 12 – Kancelaria.

Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szydłowiec