12. czerwca w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Mirowie odbył się Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o „Puchar Wójta Gminy Mirów ” dzieci i kadetów w stylu klasycznym.

W turnieju wzięło udział 90 zawodników reprezentujących 9 Klubów zapaśniczych z całego kraju.

Turniej zaszczycili swoją obecnością goście ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Anita Gołosz – Wicestarosta powiatu w Szydłowcu, Małgorzata Winiarska – Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbica, Artur Siwiorek –  Wójt Gminy Mirów, Józef Maciejczak i Bogdan Rywalki – Vice Przewodniczący Warszawsko-Mazowieckiego Związku Zapaśniczego Warszawy oraz Zarząd MLUKS.

W imieniu organizatorów wszystkich przybyłych powitał Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica Henryk Sitkowski. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Artur Siwiorek. Medale, dyplomy oraz nagrody wręczali obecni na turnieju goście.

Klub „Orlik” Wierzbica w punktacji drużynowej zajął 1 miejsce a najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Sebastian Michalski i Filip Bańcerowski. Zawodników nagrodziła Anita Gołosz- Wicestarosta powiatu w Szydłowcu, która była fundatorem nagród.

Zarząd MLUKS „Orlik”  Wierzbica pragnie serdecznie podziękować Panu Arturowi Siwiorkowi – Wójtowi Gminy Mirów za ufundowanie pucharów, nagród rzeczowych oraz posiłku.

info: gmina Mirów