W dniach 7-8 września odbyły się w obchody upamiętniające 84. rocznicę bitwy pod Barakiem, stoczonej w ramach wojny obronnej Polski 1939 roku.

Uroczystość jest wyrazem hołdu i pamięci o obrońcach Ojczyzny, którzy poświęcili życie w zaszczytnej służbie, w imię suwerenności i niepodległości Rzeczpospolitej. Wyjątkowy charakter patriotycznego wydarzenia, organizowanego corocznie przez Powiat Szydłowiecki we współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie i Gminą Szydłowiec, podkreśla fakt objęcia obchodów patronatem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się 7 września br. na skwerze przy pomniku Tadeusza Kościuszki zbiórką pocztów sztandarowych oraz prezentacją Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która w tym roku zadbała o oprawę muzyczną obchodów.

O godz. 16:30 w kościele parafialnym w Szydłowcu została odprawiona msza święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. Mszy św. przewodniczył przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa – dziekan Katolickiego Dekanatu Straży Granicznej. Patriotyczne kazanie wygłosił kapelan Straży Granicznej ks. kmdr. por. SG Ryszard Preuus. W koncelebrze przy ołtarzu modlili się: ks. kan. Marek Kucharski – proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i ks. Arkadiusz Bieniek – proboszcz parafii św. Mikołaja w Wysokiej.

W uroczystości uczestniczyli: gen. bryg. SG Robert Bagan – komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z kadrą kierowniczą oraz delegacją funkcjonariuszy SG, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki z delegacją Powiatu Szydłowieckiego, burmistrz Szydłowca Artur Ludew z delegacją Miasta i Gminy Szydłowiec oraz przedstawiciele służb, urzędów, instytucji, stowarzyszeń, społeczność szkolna oraz parafianie i mieszkańcy.

Liturgię uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska pod batutą kapelmistrza orkiestry kmdr ppor. SG Karola Hinca. We mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powrastania Warszawskiego, także poczty sztandarowe samorządu terytorialnego, środowisk kombatanckich, organizacji oraz szkół.

Po liturgii, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej, uczestnicy biorący udział w obchodach przemaszerowali ul. Kamienną na cmentarz parafialny, gdzie przy kwaterach wojennych odbył się uroczysty Apel Pamięci. Uroczystość rozpoczęto odegraniem i odśpiewaniem Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Krzyże na żołnierskich mogiłach rozświetlały biało-czerwone znicze. Księża kapelani poprowadzili modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny.

W stan zamyślenia zebranych wprowadził program muzyczno-liryczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza we współpracy ze Stowarzyszeniem Szydłowieckich Talentów „Rubiny”.

Apel Pamięci odczytał chorąży w historycznym mundurze żołnierza KOP z Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Komendą „Stańcie do Apelu!” zostali przywołani żołnierze oraz mieszkańcy ziemi szydłowieckiej, którzy stoczyli śmiertelną walkę o wolność Polski. Następnie, gdy werblista orkiestry grał „Tremolo”, delegacje służb, samorządów, instytucji i stowarzyszeń złożyły kwiaty przed pomnikiem „Żołnierzom Poległym w obronie Ojczyzny 1939 – 1944”. Dla uczczenia pamięci o Obrońcach Ojczyzny kompania honorowa Straży Granicznej oddała salwę honorową. Po niej trębacz orkiestry odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

Następnego dnia mieszkańcy Szydłowca, Baraku, Woli Korzeniowej oraz zaproszeni goście zgromadzili pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939”, znajdującym się w Baraku koło Szydłowca, by tam kontynuować drugą część obchodów ku pamięci poległych żołnierzy. W asyście posterunku honorowego Straży Granicznej, licznie przybyłe delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów pod monumentem upamiętniającym jedną z zaciętych bitew wojny obronnej Polski 1939 r., stoczoną 8 września pod Barakiem.

Kulminacyjnym wydarzeniem 84. rocznicy bitwy pod Barakiem było tradycyjne spotkanie na terenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, gdzie umiejscowiony jest pomnik „Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza – Obrońcom Polskich Granic 1924 – 1939”. Jest to szczególne miejsce – jedyny w kraju samodzielny pomnik poświęcony żołnierzom KOP. Przestawia orła wojskowego w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzącego na skale. W postawie zostały złożone kapsuły, przekazane w roku 2014 i 2016 przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, zawierające ziemię z miejsc walk, mordu i wiecznego spoczynku żołnierzy KOP. Uzupełnieniem założenia jest tablica informacyjna zawierająca opis ponad 50 miejscowości, upamiętnionych bohatersko przelaną krwią Żołnierzy KOP w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.

Popełnieniem dwudniowego święta był uroczysty koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Orkiestra jest obok Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza – wizytówką Straży Granicznej. Muzycy w marynarskich mundurach pod batutą kmdr ppor. SG Karola Hinca, wykonujali utwory patriotyczne, powstańcze i niepodległościowe, a także muzykę filmową i musicalową.

Info: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Poniżej relacje z wydarzenia zrealizowane przez Nasz Szydłowiec

TUTAJ GŁÓWNA VIDEO RELACJA (kliknij)