Grupa około 80 osób, mieszkańców Szydłowca (głównie młodzieży), przeszła z Rynku Wielkiego, ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, do Parku Niepodległości, a następnie przed pomnik Tajnej Organizacji Nauczycielskiej umiejscowiony na rogu ulic: Kościuszki i Zamkowej. (tam było już ok. 100 osób)

Jak mówi Piotr Kowalski – przewodniczący zgromadzenia – „Ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, na Rynku Wielkim zebrała się rzesza ludzi, która w ten dzień chciała uczcić z nami pamięć tych niezłomnych ludzi. Starsze osoby, rodziny z dziećmi oraz szydłowiecka młodzież. Nie zabrakło nikogo, a atmosfera była bardzo przyjazna i rodzinna”

Kilka minut po godzinie 15, rozpoczął się marsz. Uczestnicy wyruszyli z przygotowanymi: flagami, banerami i pieśniami. Z ust maszerujących wybrzmiały m.in hasła: „Armio Wyklęta, Szydłowiec o Tobie pamięta”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Narodowe Siły Zbrojne NSZ!”, „O wyklętych pamiętamy, komunistom żyć nie damy”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę” itp. (Fragment video marszu)

W Parku Niepodległości burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Zofia Pawlak prezes szydłowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej, uczynili to również przedstawiciele NaRodowego Szydłowca (w skład którego wchodzą: MW Szydłowiec, AN Szydłowiec, NR Szydłowiec). Ci ostatni złożyli również kwiaty pod krzyżami katyńskimi. W Parku głos zabrał Piotr Kowalski z NaRodowego Szydłowca, który odczytał przemówienie Dariusza Piaseckiego (nauczyciela), który nie mógł być obecny na uroczystościach. Następnie głos zabrała Zofia Pawlak, która przypomniała sylwetki Żołnierzy Wyklętych z naszego terenu. Kilka słów do zebranych skierowali również: Mateusz Sasal z Patriotycznego Jastrzębia oraz jeden z obecnych członków Świętokrzyskiego Koła Strzeleckiego.

Pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w towarzystwie odpalonych rac odśpiewano Hymn Narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Po hymnie przedstawiciele NaRodowego Szydłowca złożyli kwiaty pod pomnikiem TON. W tym miejscu głos zabrali: Michał Adamczyk z szydłowieckiego koła Młodzieży Wszechpolskiej oraz burmistrz Szydłowca Artur Ludew. (przemówienie burmistrza video)

Po części oficjalnej nastąpiła chwila artystyczna, kiedy to Zuzanna Gadowska bardzo przejmująco i klimatycznie zagrała i zaśpiewała utwór, Andrzeja Kołakowskiego – „Przysięga”. (fragment występu Zuzy)

Pierwszy Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szydłowcu zakończył kilkoma słowami podziękowań organizator wydarzenia Piotr Kowalski.

Podczas marszu zbierane były również pieniądze na rzecz chorej na mukowiscydozę Wioli Brzeźniak, udało się zebrać kwotę 195 złotych.

{phocagallery view=category|categoryid=341|limitstart=0|limitcount=28|imageordering=5}