22 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu odbył się uroczysty apel podczas, którego wręczono promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego, oraz sprzętu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku st. bryg. Arturowi Gonerze zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, następnie wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu, oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy.

Zebranych gości przywitał bryg. Paweł Sokół komendant powiatowy PSP w Szydłowcu.

Głównym punktem uroczystego apelu było wręczenie promes przedstawicielom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Posłowie na Sejm RP, oraz st. bryg. Artur Gonera, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wręczyli 19 promes.

Promesy otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatów:

szydłowieckiego:

 • MDP OSP Chlewiska
 • MDP OSP Dobrut
 • MDP OSP Majdów
 • MDP OSP Nowy Dwór
 • MDP OSP Orońsko
 • MDP OSP Pawłów
 • MDP OSP Tomaszów
 • MDP OSP Wola Lipieniecka Mała

lipskiego:

 • MDP OSP Grabowiec
 • MDP OSP Pawliczka
 • MDP OSP Rzeczniów
 • MDP OSP Sadkowice
 • MDP OSP Sienno
 • MDP OSP Solec nad Wisłą

zwoleńskiego:

 • MDP OSP Czarnolas
 • MDP OSP Kowalków
 • MDP OSP Tynica
 • MDP OSP Władysławów
 • MDP OSP Zielonka Nowa

Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym oraz ich wpływ na rozwój ochotniczych straży pożarnych, a tym samym w zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wyrazili przekonanie, że przekazane środki finansowe pozwolą na rozwój i doposażenie MDP, stanowiących zaplecze kadrowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których funkcjonują.

Za wręczone promesy podziękował druh Adam Czubak, członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Woli Lipienieckiej Małej.

W uroczystości udział wzięli: Marek Suski – poseł na Sejm RP, Agnieszka Górska – poseł na Sejm RP, Anna Kwiecień – poseł na Sejm RP, st. bryg. Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Paweł Sokół – komendant powiatowy PSP w Szydłowcu, st. bryg. Tomasz Krzyczkowski – komendant powiatowy PSP w Lipsku, st. bryg. Paweł Potucha – komendant powiatowy PSP w Zwoleniu, Włodzimierz Górlicki – starosta Szydłowiecki, Aneta Furmańska – zastępca burmistrza Szydłowca, Pan Andrzej Bracha – wójt gminy Jastrząb, Henryk Nosowski – wójt gminy Orońsko, Karol Burek – wójt gminy Rzeczniów oraz druh Aleksy Sasin – prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szadowcu.

Info i foto: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu