27 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji 79. rocznicy Bitwy pod Ciechostowicami i Huciskiem. W patriotycznych obchodach wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego oraz powiatowego, poczty sztandarowe, kombatanci, rodziny żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańcy Szydłowca, Budek, Huciska i Ciechostowic, którzy kultywują pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach, którą w intencji Ojczyzny sprawował proboszcz ks. Marek Osica. Zgromadzonych powitała Zofia Pawlak – prezes ŚZŻ AK koło Szydłowiec. Podczas Eucharystii kapłan we wzruszający sposób mówił o poległych, którzy zginęli, ale żyją w naszych wspomnieniach. Nikt nie wygłaszał im przejmującej mowy na pogrzebach, pozostały po nich napisy ścienne w celach i duch, który krzewi w naszych sercach siłę.

Po nabożeństwie zebrani udali się pod pomnik poległych, gdzie oddano hołd bohaterom. W miejscu pamięci Marek Janczyk wygłosił Apel Poległych, a Zofia Pawlak podziękowała za godne uczczenie walczących o wolność Polski.

Głos zabrał również Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który mówił o tym, jak ważne jest przekazywanie historii kolejnym pokoleniom; słowa podziękowania skierował do osób, które budowały monument.

Po przemówieniach i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski, złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość została zwieńczona występem artystycznym Mai Kletowskiej.

Obchody zakończyły się pięknym montażem słowno- muzycznym w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdowie.

Info: Urząd Miasta w Szydłowcu