W nocy z dnia 25 sierpnia (piątek) na 26 (sobota) sierpnia 2023 r. ul. Kościuszki w Szydłowcu będzie całkowicie zamknięta w godzinach 19:00 – 7:00.

W związku z realizacją zadania – remont drogi wojewódzkiej nr 727 od km 48+390 do km 49+300 (910 mb) , wykonawca – firma „Budromost – Starachowice” Sp. z o.o. informuje, o planowanym terminie wykonania warstwy ścieralnej.

Ze względu na gęstą zabudowę mieszkaniową, liczne przedsiębiorstwa, składy budowlane oraz stację paliw zlokalizowane na przedmiotowym odcinku drogi, wykonawca zamierza wykonać warstwę ścieralną w nocy z 25.08.2023 r. na 26.08.2023 r., celem zminimalizowania uciążliwości mieszkańców oraz uczestników ruchu w trakcie wykonywania robót.

Szacowany harmonogram prac:
– 25.08.2023 r. godz. 19:00 – całkowite zamknięcie ruchu na DW 727, na odcinku od ronda przy drodze S7 do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jastrzębską;
– 25.08.2023 r. godz. 20:00 – rozpoczęcie robót bitumicznych;
– 26.08.2023 r. godz. 4:00 – zakończenie robót bitumicznych;
– 26.08.2023 r. godz. 7:00 – dopuszczenie do ruchu.

Info: Urząd Miasta w Szydłowcu