V kadencja Szydłowieckiej Rady Seniorów rozpoczęła swoją działalność 17 maja. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w zamku.

Rada Seniorów w Szydłowcu składa się z 15 członków, którzy zostali wybrani na nową kadencję. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących V kadencji.

Na przewodniczącego Rady Seniorów wybrano Kazimierza Zawadzkiego. Jednocześnie na stanowisko wiceprzewodniczących wybrano Janinę Bodo oraz Ryszarda Gąciarskiego.

V kadencja Szydłowieckiej Rady Seniorów rozpoczyna swoją działalność w obliczu licznych wyzwań, przed którymi stoją osoby starsze w społeczeństwie. Rada ma za zadanie reprezentować interesy seniorów, wspierać ich potrzeby i angażować się w działania na rzecz poprawy jakości życia tej grupy społecznej.

Działania Szydłowieckiej Rady Seniorów mogą mieć istotny wpływ na lokalną społeczność seniorów. Jest to czas aktywnego słuchania ich głosu, podejmowania decyzji opartych na ich potrzebach i aspiracjach oraz promowania aktywności społecznej wśród osób starszych. Dzięki takiemu podejściu Szydłowiec może stać się miejscem przyjaznym dla seniorów, zapewniającym im wsparcie, aktywność i integrację społeczną.