Zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, w każdej z trzech pierwszych klas, przeprowadził terapeuta pan Paweł Włosek ze Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego.

Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego zajmuje się przeciwdziałaniem narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Pomaga uzależnionym i ich rodzicom. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metodą warsztatową. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem poruszaną problematyką wśród młodzieży, zaplanowane są już następne zajęcia.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego panią Beatę Gołąbek.