Czas trwania emocji określa się jako krótki, emocji zawsze towarzyszy bodziec. Wszystkie te informacje nie są obce nauczycielom z racji wykonywania ich zawodu i wielu sytuacji emocjonalnych, które obserwują u swoich uczniów, i z którymi muszą się zmierzyć.

Dlatego też 3 listopada br. Nauczyciele z PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu w ramach szkolenia rady pedagogicznej spotkali się z edukatorem Panem Mariuszem Rudnickim, aby zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie na temat emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Spotkanie było bardzo ciekawe nacechowane również wieloma sytuacjami emocjonalnymi. Taki trening myślowy pozwala nauczycielom przemyśleć wiele spraw i sytuacji dotyczącej poszczególnych uczniów, społeczności klasowej oraz dobrych kontaktów z rodzicami i umiejętności przekazywania wiedzy swoim uczniom na temat ich poziomu emocji, możliwości rozładowywania trudnych sytuacji w ich życiu.

info: Dorota Suligowska