Wszystko rozpoczęło się chwilę po 19. Nastrojowe piosenki tzw. kanony wykonywane przez scholę parafialną, teksty papieża mówiące o modlitwie odczytywane przez młodzież, fragmenty wystąpień papieża, przypomnienie umiłowania jakim obdarzył Jan Paweł II Maryję czy fragment papieskiego wykonania „Pater Noster” to wszystko łączyło się w piękną całość, dającą wielu wzruszeń i powodującą głęboką zadumę.

Po występach na ołtarz szydłowieckiej fary wystawiony został Najświętszy Sakrament, po chwili adoracji odmówiona została litania do błogosławionego Jana Pawła II. Był to czas osobistej modlitwy i chwili refleksji nad swoim życiem oraz sprawami powierzanymi Bogu przez wstawiennictwo i orędownictwo bł. Jana Pawła II.

„Litania do Bł. Jana Pawła II”

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo – módl się za nami.Błogosławiony Janie Pawle, módl się za namiZanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,Napełniony Duchem Świętym, Panem i OżywicielemCałkowicie oddany Maryi,Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,Następco Piotra i Sługo sług Bożych,Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,Gorliwy Miłośniku Eucharystii, Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,Misjonarzu wszystkich narodów,Świadku wiary, nadziei i miłości,Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,Apostole pojednania i pokoju,Promotorze cywilizacji miłości,Głosicielu Nowej Ewangelizacji,Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,Papieżu Bożego Miłosierdzia,Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,Bracie i Mistrzu kapłanów,Ojcze osób konsekrowanych,Patronie rodzin chrześcijańskich,Umocnienie małżonków,Obrońco nienarodzonych,Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,Dobry Samarytaninie dla cierpiących,Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,Głosicielu prawdy o godności człowieka,Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,Uosobienie pracowitości,Zakochany w krzyżu Chrystusa,Przykładnie realizujący powołanie,Wytrwały w cierpieniu,Wzorze życia i umierania dla Pana,Upominający grzeszników,Wskazujący drogę błądzącym,Przebaczający krzywdzicielom,Szanujący przeciwników i prześladowców,Rzeczniku i obrońco prześladowanych,Wspierający bezrobotnych,Zatroskany o bezdomnych,Odwiedzający więźniów,Umacniający słabych,Uczący wszystkich solidarności,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, z 12 kwietnia 2011 r.)

Po wszystkich punktach udali się na plac kościelny pod pomnik Jana Pawła II, by tam zapalić światło wdzięczności oraz odśpiewać Apel Jasnogórski.

Wielkie podziękowania należą się szydłowieckiej młodzieży oraz księdzu Witoldowi Witaskowi, za tak wspaniałe przygotowanie tego pięknego i wzruszającego wieczoru papieskiego.