Wieś położona około 9,5 km na północ od Szydłowca, drogą 34483.

Przez Zastronie połączenie drogą 34308 z E-7 w Chustkach. Miejscowość liczy około 130 mieszkańców.