W dyskusji, która wywiazała się podczas sesji mogliśmy się dowiedzieć, że chodzi o zapobieganie oszpecaniu miasta. Wątpliwości co do tej uchwały wyraził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Jarosiński – Bardzo mocno zastanawiam się nad tym jaki interes prawny ma Gmina, aby narzucać mieszkańcom jakie mają montować ogrodzenia, parkany czy reklamy. To, że chcemy ujednolicić krajobraz potrafię jeszcze zrozumieć, ale narzucanie materiałów budowlanych jest dla mnie pozbawione sensu. 

Głos zabrał również burmistrz Szydłowca Artur Ludew – Chcę stanowczo zdementować, ponieważ nic nikomu nie będziemy narzucać. Tu nie chodzi o ogrodzenia mieszkańców, tutaj chodzi o Rynek Wielki, o ulicę Radomską, o uporządkowanie starej części miasta. Takie wnioski wypłynęły również od zespołu ds. turystyki, który mówił o uporządkowaniu przestrzeni. Chodzi o wprowadzenie dobrych standardów na przyszłość. Nasze stanowisko może dotyczyć np. banerów reklamowych. Myślę, że czas na koniec jakiejkolwiek pstrokacizny na naszej starówce i wszelkiej dowolności, to właśnie tego ma dotyczyć ta uchwała. Mam nadzieję na wiele rozmów w tej sprawie, ponieważ ta uchwała nie ma na celu dotknąć kogokolwiek tylko uporządkować naszą przestrzeń publiczną.

– Niewiele gmin zdecydowało się na wprowadzenie tego typu uchwały, ponieważ jest to proces bardzo długotrwały. Wprowadzenie takiego projektu uchwały to jest czas około roku. Oczywiście zanim wprowadzimy tę uchwałę mam nadzieję na szereg konsultacji – dodał szydłowiecki włodarz. 

Burmistrz mówił również o tym, że w finalnej uchwale wcale nie muszą znaleźć się zapisy dotyczące ogrodzeń czy elewacji. Wszystko według Ludwa jest jeszcze do omówienia i ustalenia. 

Zapewnienia burmistrza, że chodzi w tej uchwale tylko o starą część miasta mogą większość mieszkańców uspokoić. Z drugiej strony w uchwale intencyjnej widnieje zapis – Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 dotyczy całego obszaru Gminy Szydłowiec, z wyłączeniem terenów zamkniętych, ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. 

Czekamy na Wasze opinie w tej sprawie.