Dzisiaj w gabinecie burmistrza Szydłowca, odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Po złożeniu ślubowania, akt mianowania otrzymała Katarzyna Michnicka– nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.

Nominację wręczył burmistrz Szydłowca Artur Ludew, życząc dalszych sukcesów zawodowych, owocnej pracy z dziećmi oraz satysfakcji w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W spotkaniu uczestniczyły również zastępca burmistrza Aneta Furmańska, dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty Dorota Nowak oraz dyrektor macierzystej placówki – Teresa Malmon.

Info i foto: UM w Szydłowcu