Korzystając z wolnej chwili odwiedzili Stare Miasto, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza.

Młodym sportowcom na trwale w pamięci pozostaną wspaniałe chwile spędzone w Warszawie.

Wycieczka zorganizowana została w ramach programu ” Zabawy sportowe” –sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.

Wyjazd do Warszawy możliwy był dzięki pomocy finansowej Pana Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz Komisji ds. Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu: Andrzej Koniarczyk, Konrad Jankowski, Rafał Arak, Piotr Kilarski.