Jak co roku honorowy patronat nad konkursem objęli Burmistrz Szydłowca – p. Artur Ludew i Starosta Szydłowiecki – p. Włodzimierz Górlicki.

Celem konkursu jest integracja uczniów powiatu szydłowieckiego interesujących się matematyką oraz rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych.

W pierwszym etapie (szkolnym) uczestniczyło 124 uczniów z 12 szkół powiatu szydłowieckiego. Do drugiego etapu (gminnego) przeszło 29 uczniów. Etap ten odbył się 17 grudnia 2015r. w czterech szkołach: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, PSP w Woli Lipienieckiej, PSP w Orońsku i PSP w Mirowie. Do trzeciego etapu (powiatowego) zakwalifikowało się 11 uczniów.

Finał konkursu odbył się 29 stycznia 2016r. w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.

Laureatami konkursu zostali:

Igor Podlewski z PSP nr 1 w Szydłowcu – I miejsce, opiekun p. Bożena Podsiadła

Aniela Kręcidło z PSP w Orońsku – II miejsce, opiekun p. Beata Wyrwińska

Kamil Łyczek z PSP nr 1 w Szydłowcu –II miejsce, opiekun p. Bożena Podsiadła

Katarzyna Szlufik z PSP nr 2 w Szydłowcu – III miejsce, opiekun p. Dorota Redlińska

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wszystkim laureatom i finalistom odbyło się 21 marca 2016r. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Szydłowca, Starostę Szydłowieckiego i PSP nr 1 z OI. W uroczystości wzięła udział Pani Ewa Walczak – dyrektor ZEiFO.

Koordynatorami konkursu byli nauczyciele PSP nr 1: Barbara Irańska, Bożena Podsiadła, Mariola Półtorak i Piotr Kilarski. W czasie uroczystości krótki występ wokalny zaprezentowały uczennice z klasy VIc przygotowane przez p. Renatę Gromek i p. Piotra Kilarskiego.