Nabór na drugi semestr kończy się 31 marca 2017 r. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny adresowany do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Uniwersytet działa od 2010 r. Spotkania słuchaczy odbywały się średnio 2 razy w miesiącu w czwartkowe popołudnia.

Odpłatność za semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 16 marca 2017 r., w czwartek o godzinie 17.00 w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek. Informacje, zapisy: tel.: 48 326 23 13, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, ul. Kolejowa 9b, email: bibliotekat@sckzamek.pl