W sobotę 26 listopada po wieczornej Mszy św. obyło się oficjalne otwarcie wystawy „Historia biblii” przygotowanej przez Fundację Areopag z Jastrzębia zdrój przy współpracy Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Wystawa została wystawiona dla zwiedzających do 30 listopada. W niedzielę 27 listopada była możliwość zwiedzania po każdej Mszy świętej, a od 28 do 30 listopada wystawa jest dostępna dla wcześniej zgłoszonych grup zorganizowanych. 

Na ceremonii otwarcia słowo wstępne wygłosił ks. kan. Bolesław Mikrut, a następnie przewodnik z fundacji oprowadził zebrane osoby po wystawie, z pasją opowiadając o kolejnych etapach w dziejach Biblii, począwszy od zwojów znalezionych w Qumran, a kończąc na współczesnych opracowaniach i tłumaczeniach Biblii.

Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z wieloma replikami tłumaczeń Biblii z hebrajskiego na grekę, łacinę, język angielski, czy też język czeski, a także z pierwszym tłumaczeniem Biblii na język staropolski, które było dokonane z języka czeskiego. Najstarsza zachowana próba przetłumaczenia Starego Testamentu na język polski – tzw. Biblia Szaroszpatacka – została wykonana na zamówienie żony Władysława Jagiełły – królowej Zofii Holszańskiej. Przekładu dokonał kapelan Andrzej z Jaszowic i ukończył go ok. roku 1455.

Przewodnik w atrakcyjny sposób przekazał także wiele ciekawostek związanych z pierwszymi tekstami starotestamentalnymi przepisywanymi ręcznie, a także z rozwojem dostępności Biblii po wynalezieniu przez Gutenberga techniki druku. Druk Biblii – w łacińskim przekładzie Hieronima – rozpoczęto ok. 1452 roku w Mainz w Niemczech, a zakończono w 1455 roku. Biblia została wówczas wydana w dwóch tomach, w nakładzie 196 egzemplarzy.

Szczególną uwagę poświęcono także tłumaczeniu z łacińskiej Wulgaty (przyjętej przez Sobór Trydencki jako oficjalny tekst Kościoła rzymskokatolickiego) na język polski, nad którym pracował ks. Jakub Wujek. Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu ukazało się dopiero dwa lata po śmierci ks. Wujka, tj. w 1599 roku. Można było także usłyszeć o innych polskich przekładach, np. o Biblii Gdańskiej – w przekładzie protestanckim, czy też Biblii Tysiąclecia.

Zapraszamy również do wirtualnego zwiedzania wystawy na http://wystawabiblii-online.pl

Info i Foto: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko