W dniach 31.05. – 10.06. 2022 r. na terenie powiatu szydłowieckiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której organizatorem był Starosta Szydłowiecki.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajdowała się w wydzielonych pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na ul. Kościuszki 39.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło:

rocznik 2003 – 169 osób,
roczniki starsze – 19 osób,
kobiety – 8 osób

Kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegali:

a) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

b) mężczyźni urodzeni w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

c) osoby urodzone w latach 2001–2002, które:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

d) kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Zdecydowana większość badanych uzyskała kategorię zdrowia A*

* Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej:

  • kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
  • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
  • kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zostań żołnierzem!

Na kwalifikacji wojskowej można było spotkać przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawna Wojskowa Komenda Uzupełnień), którzy zachęcali do wstąpienia w ich szeregi i pełnienia służby wojskowej.

Info. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu