Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu w ostatnich dniach orzekł o przydatności wody w zalewie w Szydłowcu do kąpieli.

Ocena jakości wody została sporządzona na podstawie badań próbki wody powierzchniowej pobranej w dniu 21 czerwca 2023 roku. Badania zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu.

Wyniki badań wody wskazują, że woda w zalewie w Szydłowcu spełnia wymagania higieniczno – sanitarne.

PPIS w Szydłowcu przypomina o obowiązku organizatora kąpieliska do badania jakości wody każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody.

Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach na szydłowieckich forach pojawiało się mnóstwo komentarzy, oraz zdjęć pokazujących zły stan wody w zalewie. Przedstawione badania zaprzeczają tym pogłoskom, ponieważ zalew został dopuszczony do kąpieli w sezonie letnim 2023. Warto również przypomnieć o badaniach wody w marcu 2023 roku, kiedy to jeden z mieszkańców wzrokowo stwierdził zanieczyszczenia wody. Wówczas badania także wyszły negatywnie jeżeli chodzi o zanieczyszczenie chemiczne lub mikrobiolgiczne wody w szydłowieckim zalewie.

Sezon kąpielowy startuje 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia. Kąpielisko strzeżone będzie przez ratowników w godzinach 11-19.

Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, kolejne badanie wody zaplanowane jest na 11 lipca 2023 roku.