Na 26 marca sesję Rady Miejskiej zwołał przewodniczący Marek Koniarczyk. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.oo w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu „Zamek”.

Na 27 marca sesję Rady Powiatu zwołała przewodnicząca Anita Gołosz. Sesja rozpocznie sie o godzinie 12.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Zapowiada się, że podczas sesji Rady Miejskiej podjętych zostanie kilka ciekawych uchwał, a może nawet kontrowersyjnych.

– uchwalenie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

– wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego (nie wiadomo jednak o jaką nieruchomość chodzi?)

– powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów

– powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu

(w obu ostatnich punktach dotyczących nowych rad, nie wiemy czy skład tych rad został już wybrany, czy może odbędzie się jakiś konkretny nabór czy demokratyczne wybory? Jeżeli zostały już te składy wybrane, będzie to co najmniej dziwne)

Porządek obrad TUTAJ

 

Podczas sesji Rady Powiatu również będzie miało miejsce kilka ciekawych wydarzeń, chociażby informacje z działalności za rok 2014 Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z wykonania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu 2014r.

Podjęte zostaną również uchwały np. w sprawach

– delegowania radnych Rady Powiatu w Szydłowcu do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu

– założenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu

Porządek obrad TUTAJ

 

Relacja z obu posiedzeń szydłowieckich rad na portalu www.naszszydlowiec.pl