Centralne obchody rocznicy Powstania Styczniowego rozpoczną się jak co roku w naszym regionie, właśnie w Szydłowcu. 23 stycznia 2015 uczestnicy uroczystości spotkają się na Rynku Wielkim by przy tablicy upamiętniającej 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego złożyć okolicznościowe kwiaty. O 15.30 msza św. w kościele św. Zygmunta. Bezpośrednio po uroczystości kościelnej, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Aleksandra Malanowicza, bardzo ważną postać Powstania Styczniowego w regionie. Nie zabraknie również złożenia kwiatów na cmentarzu parafialnym przy grobach powstańców, a także przy kapliczce upamiętniającej Powstanie Styczniowe (róg ul. Kąpielowej, Narutowicza i Sowińskiego). Ostatnim akcentem szydłowieckich obchodów będą patriotyczne uroczystości na szydłowieckim Zamku.

W kolejnych dniach 24 i 25 stycznia odbędą się uroczystości w Kierzu Niedźwiedzim, Suchedniowie, Bodzentynie i Wąchocku.

Ogółem w Szydłowcu rozegrały się 3 potyczki: 23 stycznia, 27 maja i 8 listopada, z czego większe znacznie miała tylko pierwsza.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Gen. Marian Langiewicz przeprowadził manewr wojskowy, który wyparł Rosjan poza rogatki Szydłowca. Około 2 w nocy 23 stycznia 1863, 500 powstańców zaatakowało z 3 stron stacjonujące w Szydłowcu 2 roty piechoty rosyjskiej (ok. 400 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Rüdigera. Atak mimo dość chaotycznego przebiegu i przedwczesnej dekonspiracji zakończył się wyparciem Rosjan z miasta. Po połowicznym zwycięstwie wśród powstańców nastało rozprężenie. Nie ubezpieczono pozycji i nie śledzono poczynać wroga. Nad ranem nastąpił kontratak sił rosyjskich, w wyniku czego powstańcy pod wodzą Langiewicza musieli wycofać się z miasta w kierunku Wąchocka. Rosjanie po powrocie zabili 36, i wzięli do niewoli przeszło 70 mieszczan, oraz księdza proboszcza Aleksandra Malanowicza.

27 maja 15 konnych pod dowództwem por. Wiśniewskiego rozpędziło stacjonujących w Szydłowcu żołnierzy rosyjskich. Zaś 8 listopada oddział pod dowództwem ppłk. Jana Rudowskiego rozbił stacjonujące w mieście siły rosyjskie (ok. 50 żołnierzy) i przejął transport kożuchów.

centralne obchody2

centralne obchody1