Mazel Tow Szydłowiec powraca! Zapraszamy do szydłowieckiego zamku 24 i 25 maja na Dzień Kultury Żydowskiej.

𝑊𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑜𝑑𝑏𝑦𝑤𝑎𝑐́ 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑏𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑤 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑖𝑒 𝑡𝑟𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧̇𝑦𝑑𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑡𝑢 – 𝑜𝑑 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑜𝑑𝑢 𝑠ł𝑜𝑛́𝑐𝑎 𝑤 𝑝𝑖𝑎̨𝑡𝑒𝑘 𝑑𝑜 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑜𝑑𝑢 𝑠ł𝑜𝑛́𝑐𝑎 𝑤 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑡𝑒̨, 𝑤𝑒 𝑤𝑛𝑒̨𝑡𝑟𝑧𝑎𝑐ℎ 𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑠𝑡𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑛́𝑐𝑎 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑢 𝑆𝑧𝑦𝑑ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑖 𝑅𝑎𝑑𝑧𝑖𝑤𝑖łł𝑜́𝑤, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑏𝑦ł 𝑠́𝑤𝑖𝑎𝑑𝑘𝑖𝑒𝑚 𝑤𝑠𝑝𝑜́𝑙𝑛𝑒𝑗 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑘𝑜́𝑤 𝑖 𝑍̇𝑦𝑑𝑜́𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑘𝑖𝑙𝑘𝑎 𝑤𝑖𝑒𝑘𝑜́𝑤.

𝑊𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑜𝑡𝑤𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑝𝑖𝑎̨𝑡𝑒𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒𝑚 𝑜𝑏𝑟𝑧𝑒̨𝑑𝑜́𝑤 𝑧𝑤𝑖𝑎̨𝑧𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑧 𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑚, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑖 𝐾𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑖𝑛 𝐾𝑟𝑜́𝑙.

𝑁𝑎𝑠𝑡𝑒̨𝑝𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑦: 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑤𝑎𝑟𝑠𝑧𝑡𝑎𝑡𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑧 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑤 𝑖 𝑠𝑚𝑎𝑘𝑜ł𝑦𝑘𝑜́𝑤 𝑘𝑢𝑐ℎ𝑛𝑖 𝑧̇𝑦𝑑𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖𝑒𝑗. 𝐴𝑟𝑡𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑎̨ 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒̨ 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑒ł𝑛𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑎𝑘𝑙 𝑤 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑖 𝑚ł𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑧̇𝑦 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑢 𝑢 𝑅𝑎𝑑𝑧𝑖𝑤𝑖łł𝑎 – „𝑈𝑚𝑎𝑟ł𝑦 𝑆𝑘𝑟𝑧𝑦𝑝𝑒𝑘”. 𝐷𝑧𝑖𝑒𝑛́ 𝑧𝑎𝑘𝑜𝑛́𝑐𝑧𝑦 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑜𝑤𝑦 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡 𝑚𝑢𝑧𝑦𝑘𝑖 𝑧̇𝑦𝑑𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖𝑒𝑗, 𝑤 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑘𝑎𝑝𝑒𝑙𝑖 𝑘𝑙𝑒𝑧𝑚𝑒𝑟𝑠𝑘𝑖𝑒𝑗 – 𝐵𝐸𝑅𝐵𝐸𝑅𝑌𝑆.

Program wydarzenia:

𝟐𝟒 𝐦𝐚𝐣𝐚
• 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑛𝑘𝑜𝑤𝑎 – 𝑍𝑎𝑚𝑒𝑘 𝑤 𝑆𝑧𝑦𝑑ł𝑜𝑤𝑐𝑢
18:00 – ceremonia powitania szabatu

𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐣𝐚
• 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑆𝑧𝑦𝑑ł𝑜𝑤𝑐𝑎
15:30 – rodzinne warsztaty plastyczne – Sztetl – opowieść zza granicy
• 𝐷𝑧𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑛𝑖𝑒𝑐 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑜𝑤𝑦
Kiermasz potraw i smakołyków kuchni żydowskiej
• 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙𝑛𝑎 – 𝑍𝑎𝑚𝑒𝑘 𝑤 𝑆𝑧𝑦𝑑ł𝑜𝑤𝑐𝑢
17:30 – spektakl “Umarły skrzypek”
19:00 – koncert zespołu Zespół Berberys
• 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑛𝑘𝑜𝑤𝑎
20:15 – ceremonia pożegnania szabatu

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Zamek oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Patronat medialny portal: Nasz Szydłowiec