Już 28 maja w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbędzie się już XVI Powiatowy Festiwal Piosenki O Zdrowiu.

Początek wydarzenia o godzinie 10.00, na które serdecznie wszystkich zapraszamy!

Festiwal to coroczna impreza prozdrowotna w formie przeglądu piosenki z aktualnym na dany rok hasłem Światowego Dnia Zdrowia. W roku 2019 temat przewodni to: Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ.

Festiwal Piosenki o Zdrowiu to już tradycja naszego powiatu. Głównym organizatorem imprezy jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Festiwal przy wsparciu współorganizatorów, władz samorządowych gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz powiatu szydłowieckiego na stałe wpisał się do kalendarza imprez artystyczno – profilaktycznych powiatu.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje portal „Nasz Szydłowiec”.