W tegorocznej edycji Spotkań udział wezmą :

CHÓR CANTABILE z Radomska powstał w 2004 roku – jest chórem mieszanym zrzeszającym ludzi zróżnicowanych wiekowo, oraz zawodowo, liczy 30 członków. Wszystkich chórzystów jednoczy zamiłowanie do muzyki i śpiewu chóralnego. Chór współpracuje z innymi organizacjami jak również koncertuje z innymi chórami, bierze udział w przeglądach, konkursach, festiwalach w kraju i za granicą. Jest organizatorem koncertów kolęd, pasyjnych i innych sakralnych, wykonuje oprawę muzyczną uroczystości kościelnych i świeckich, koncertów okolicznościowych, patriotycznych, ludowych i rozrywkowych, organizuje również warsztaty. Dyrygentem oraz autorem większości aran żacji wykonywanych przez Chór utworów jest Pan Marek Koper.

CHÓR NAUCZYCIELSKI “CANTO” z Przysuchy, pod dyrekcją Jerzego Mazurka – działający od 1992 r. zespół ma w swoim repertuarze ponad 200 utworów o różnej tematyce. Są to: pieśni patriotyczne, legionowe i żołnierskie, pieśni z oratoriów, oper, operetek i musicali, piosenki ludowe i popularne polskie i innych narodów ,pieśni i piosenki z repertuaru różnych wykonawców i zespołów polskich oraz zagranicznych.

CHÓR MIASTA SZYDŁOWCA “GAUDIUM CANTI”. Zespół powstał w 1999 roku przy Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Inicjatorem, kierownikiem artystycznym oraz autorem licznych aranżacji utworów wykonywanych przez Chór jest pani Danuta Klepaczewska. Grupa składa się z trzydziestu osób reprezentujących różne zawody i środowiska. Czterogłosowy zespół gromadzi na cotygodniowych próbach radość wspólnego śpiewania – stąd też i jego nazwa. Chór ma na swoim koncie realizację ok. 100 koncertów na terenie kraju, a także udział w przeglądach, konkursach i uroczystościach państwowych i kościelnych.

Każdy z zespołów zaprezentuje ok. 20 minutowy program. Goście Spotkań będą mieli możliwość wysłuchania dostojnych pieśni sakralnych, patriotycznych, skocznych utworów ludowych czy też arii operowych i operetkowych w opracowaniu na chór, a także współczesnych hitów.

7. Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej realizowane są przy wsparciu finansowym Starosty Szydłowieckiego oraz Burmistrza Szydłowca.