Na uroczystość zapraszają: Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki, Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu – bryg. Krzysztof Banaszek oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu – dh. Aleksy Sasin. 

Program uroczystości: 

11.30 – zbiórka jednostek przed strażnicą JRG w Szydłowcu

12.oo – Msza Święta w intencji strażaków w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu

13.oo – przyjazd zaproszonych gości

13.05 – meldunek, przegląd, powitanie

13.10 – podniesienie flagi państwowej

13.15 – przywitanie gości, przemówienie okolicznościowe Komendanta Powiatowego

13.35 – uroczyste przekazanie samochodów dla Komendy Powiatowej

13.45 – odczytanie wyciągów z Uchwał o przyznaniu odznaczeń osobom zasłużonym dla pożarnictwa oraz dokonania aktu ich wręczenia

14.oo – odczytanie wyciągu z Rozkazu o nadaniu stopni służbowych

14.20 – przemówienia okolicznościowe

14.40 – zakończenie uroczystości