Nikodem Skawiński urodził się 19 stycznia 2018 roku. Na świat przyszedł ze złożoną wadą serca (stenoza aortalna, zastawka dwupłatowa, koarktacja aorty, ubytek międzyprzedsionkowy, międzykomorowy).

W 4 dobie życia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeszedł skomplikowaną operację na otwartym sercu. Niestety lewa komora serca nie podjęła prawidłowej pracy i konieczna była druga operacja, w wyniku której Nikodem będzie musiał żyć tylko z jedną komorą serca.

Mały Nikoś to bratanek ks. Norberta Skawińskiego, wikariusza parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.

Kilka dni temu ruszyła akcja zbierania zakrętek dla Nikosia. Każda zebrana zakrętka to konkretne fundusze dla potrzebującego wsparcia małego chłopca.

Zakrętki zbierane są w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu szydłowieckiego. 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia leczenia małego Nikosia!