Miasta lokowane na prawie magdeburskim zachowywały łączność z Magdeburgiem poprzez zasięganie pouczeń tamtejszego sądu miejskiego w szczególnie skomplikowanych kwestiach prawnych.

Zwykle przy lokacji wytyczano rynek i w miarę regularną sieć ulic przecinających się pod kątem prostym. Olbrzymia większość lokacji miast na prawie niemieckim odbywała się na obszarze lub w pobliżu już istniejących miast wczesnośredniowiecznych. Lokacja była więc nie tyle założeniem nowego miasta co nowym etapem w życiu grodu, który już dawno istniał. Niekiedy pierwsza lokacja była nieudana i miasto lokowano powtórnie.

Większy rozmiar dokumentu nadania Szydłowcowi prawa magdeburskiego

info i foto: www.wikipedia.org 

A Was interesuje historia Szydłowca? Jaki według Was wpływ ma historia miasta na to co dzieje się w Szydłowcu dzisiaj? Czekamy na Wasze komentarze.