Celem głównym, wprowadzanego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 programu, jest włączenie najmłodszych uczniów w życie, tradycje i zwyczaje szkoły oraz ułatwienie startu szkolnego poprzez wspomaganie ich rozwoju w aspekcie emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Lekcję pokazową zapoczątkowała krótka prezentacja multimedialna na temat zasad zachowania podczas zabaw i gier na sali gimnastycznej. Po przejściu na salę sportową zajęcia rozpoczęły ćwiczenia przy muzyce integracyjnej. Największą radość sprawiły uczniom zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Możliwość wbiegania pod chustę i podrzucania jej wywoływała okrzyki radości i salwy śmiechu. Dzieci poznały zasady sportowego współzawodnictwa w czasie zabaw w budowanie zamków z klocków pianowych.

Dobre humory dopisywały wszystkim „aktywnym pierwszakom” oraz zaproszonym nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej i dlatego tego typu zajęcia będą odbywały się cyklicznie w naszej szkole.

aktywnepierwszaki1

aktywnepierwszaki2