Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego od 30 marca do 2 kwietnia 2018 roku przeprowadzą akcję “Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2018”.

W przeddzień zbliżających się Świąt Wielkanocnych spodziewany jest zwiększony ruch osób i pojazdów związany z przemieszczaniem się w celach spotkań rodzinnych, rekreacyjnych, czy też bezpośredniego uczestnictwa w uroczystościach religijnych co może przyczyni się do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z dróg. Skala zagrożenia wypadkami drogowymi na obszarze garnizonu mazowieckiego, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym należy
do największych w Polsce. Do najczęstszych przyczyn powodujących tragedie na drogach należą przekraczanie dopuszczalnych prędkości i wykonywanie niedozwolonych manewrów.

Powyższe determinuje Policję i inne służby realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego do podjęcia zintensyfikowanych działań mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa kierującym i pieszym.

Policjanci dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego będą prowadzili między innymi wzmożone kontrole prędkości i zintensyfikowane kontrole stanu trzeźwości, policjanci również zwracać będą uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych zwłaszcza znajdujących się na przejściu dla pieszych, zdecydowanie będą reagować na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, a także na przestrzeganie przepisów kierujących motocyklami.

Działania policjantów przede wszystkim ukierunkowane będą na daleko idącą  pomoc wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu do celu i skutecznym eliminowaniu zachowań godzących w bezpieczeństwo na drogach.

info: sierż. Marlena Skórkiewicz