Ceremoniał przyjęcia braci do Bractwa odbył się podczas wieczornej mszy świętej, w dwunastą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. O zatwierdzenie i przyjęcie braci występowała Fundacja Strefa JP2 działająca w Szydłowcu. 

Na tę chwilę skład Bractwa św. Jana Pawła II w Szydłowcu tworzy sześciu mężczyzn, sześciu odważnych mężczyzn (jak napisała w swoim wpisie na facebooku Strefa JP2), którzy postanowili rozpocząć działalnie formacyjno – społeczne w oparciu o nauczanie papieża Polaka. Grzegorz Winiarczyk, Marek Plewa, Krzysztof Ubysz, Maciej Matyszczak, Zbigniew Sobierajski i Damian Czyżewski podczas uroczystej mszy świętej złożyli przyżeczenie, a także przyjęli strój liturgiczny. 

Członkowie bractwa tymi słowami złożyli ślubowanie: – Ślubuję uroczyście jako członek Bractwa św. Jana Pawła II dochować wierności Bogu, Ojcu Świętemu i mojej Ojczyźnie! Ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce świętego Kościoła! Będąc synem św. Jana Pawła II, a jednocześnie bratem wielkiej Wspólnoty, ślubuję poznawać i propagować Jego nauczanie, nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących w służbie Kościoła  i Ojczyzny naszej! Pragnę przestrzegać Reguły Bractwa, troszczyć się o potrzeby Współbraci i całej naszej wspólnoty! Tak mi dopomóż Bóg!

Powołania Bractwa św. Jana Pawła II w Szydłowcu dokonał ks. Adam Radzimirski, proboszcz parafii św. Zygmunta, dziekan dekanatu szydłowieckiego. Opiekunem grupy mężczyzn będzie ks. Marek Adamus, wikariusz tejże parafii. 

Do zadań braci z Bractwa św. Jana Pawła II będzie czynne uczestnictwo we mszy świętej i innych uroczystościach kościelnych, społeczne angażowanie się w organizowane przez parafię wydarzenia i wiele innych. 

Poniżej prezentujemy video relację z momentu przyjęcia braci do Bractwa (Kliknij obrazek poniżej)

bractwo4