Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia na stronie pojawiły się pierwsze zapytania do burmistrza Ludwa i co za tym idzie pierwsze odpowiedzi. Tematy ciekawe i ważne.

Oto treść zapytania:

„Gratuluję sukcesu wyborczego i życzę samych sukcesów na drodze zawodowej, nie mniej chciałbym zapytać o harmonogram wdrożenia Pańskiego programu wyborczego? Czy jest Pan w stanie określić priorytety punktów programowych i czas wdrożenia. Gdzie mieszkańcy znajdą informację o etapach wdrożenia tych niezwykle ważnych i ambitnych działań.W jaki sposób będzie się Pan komunikował z wyborcami o kolejnych krokach restrukturyzacji miasta.Czy biorąc pod uwagę niezwykle trudną sytuacje materialną naszej gminy podejmie Pan działania zmniejszające uposażenie burmistrza do poziomu nie przekraczającego średniej krajowej pensji brutto podawanej przez GUS? Liczę że będzie się Pan chętnie dzielił informacjami z ludźmi którzy Pana wybrali kierując się dobrem Szydłowca.”

Oto odpowiedź:

„Dziękuję Panu za przekazane gratulacje oraz życzenia. Odpowiadając na Pana pytania informuję, że:

– podejmowane działania będą po części wyznaczone w budżecie Gminy Szydłowiec na rok 2015. Budżet ten zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Szydłowcu do dnia 31 stycznia 2015 roku,

– zakres realizacji programu wyborczego w dalszej części uzależniony będzie od audytu, który określi kondycję finansową Gminy,

– w I kwartale 2015 roku zamierzam powołać Radę Młodych, Radę Seniorów oraz Radę Gospodarczą,

– utworzona zostanie oficjalna strona Miasta i Gminy Szydłowiec na portalu społecznościowym Facebook. Strona ta powstanie z początkiem 2015 roku i będzie narzędziem komunikacji z mieszkańcami,

– podczas sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu dnia 18 grudnia 2014 roku Radni podjęli już uchwałę ustalającą wynagrodzenie Burmistrza Szydłowca. Biorąc pod uwagę tabelę wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza Szydłowca na poziomie średniej krajowej spowodowałoby, że wynagrodzenie to byłoby niższe od wynagrodzenia pracowników funkcyjnych podlegających Burmistrzowi.

Na dzień dzisiejszy jestem w stanie udzielić jedynie takiej odpowiedzi, sytuacja jest dynamiczna. Trwającej analizie poddane została bieżąca sytuacja funkcjonowania urzędu miejskiego jak i podległych jednostek. Życzę wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku”

 

Z odpowiedzi burmistrza wynika, że wiele zależeć będzie od uchwalonego do końca stycznia 2015 roku budżetu Gminy Szydłowiec. Bogaty program burmistrza Ludwa może więc nie zostać zrealizowany nawet w połowie, ponieważ jak wiemy Szydłowiec nie należy do najbogatszych samorządów. Bądźmy jednak dobrej myśli.

Burmistrz zapowiada jednak, że już w pierwszym kwartale 2015 roku powoła do „życia” trzy rady: młodych, seniorów i gospodarczą. Czekamy na więcej informacji: kto w tych radach zasiądzie? na jakich zasadach dokonywany będzie wybór? i jakie będą kryteria?

Budująca jest informacja o wkroczeniu Urzędu Miejskiego, burmistrza itp. na platformy facebooka. Liczymy, że fan page prowadzony będzie rzetelnie i systematycznie, bo tylko wtedy będzie to miało sens.

W odpowiedziach jest również mowa o zarobkach. W tej sprawie burmistrz Artur Ludew tłumaczy się, że nie może obniżyć sobie zarobków, ponieważ te ustala Rada Miejska, a poza tym burmistrz nie może zarabiać mniej niż podlegi mu dyrektorzy, prezesi, naczelnicy itp. Zdaje się to jednak być delikatnym zwodzeniem, ponieważ w niedalekich Starachowicach nowy prezydent zaczął od obniżek pensji właśnie swoim podwładnym, co być może będzie pretekstem do obniżenie wynagrodzenia dla prezydenta. Czy nie dało się tak również w Szydłowcu?

Dla zainteresowanych, którzy wyrażali niepokój brakiem dekoracji świątecznych na lampach i słupach na Rynku Wielkim i ulicy Radomskiej mamy informację osobiście od burmistrza Szydłowca, że takowe dekoracje nie mogły zostać wykonane, ponieważ zabraniała tego gwarancja na te obiekty. Umieszczając dekorację miasto straciłoby gwarancję po realizacji „Projektu Kluczowego”.

Pytania i odpowiedzi burmistrza Szydłowca TUTAJ