Pod koniec lutego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szydłowiec pojawiły się brakujące szczegółowe relacje z posiedzeń. Portal Nasz Szydłowiec przedstawia je swoim czytelnikom. 

Protokół Nr XII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października 2015

Protokół Nr XIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 października 2015

Protokół Nr XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015

Protokół NR XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015

Dla wszystkich ciekawych działań szydłowieckiego samorządu lektura obowiązkowa. Przy tym pakiecie wypadałoby wygospodarować trochę więcej czasu. 

W imieniu mieszkańców Gminy Szydłowiec wyrażamy nadzieję, że protokoły będą publikowane z większą aktualnością.