Wczoraj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie, w obecności minister Anna Moskwy, gmina Jastrząb podpisała umowę dotacyjną na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Jastrzębiu.

Zadanie objęte wnioskiem dotyczy zagospodarowania terenu położonego przy zbiorniku wodnym – Zalew, obok placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.

Ścieżka będzie obejmowała urządzenia edukacyjne takie jak gry edukacyjne z zakresu ichtiologii oraz gry edukacyjne z zakresu ornitologii.

Będzie to miejsce w którym połączymy poznawanie tajników przyrody z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Zapewnimy również elementy infrastruktury m.in. wiatę oraz ławeczki. Wybrane do ścieżki elementy infrastruktury będą stanowiły idealne miejsca wypoczynku i spotkań całych rodzin.

Edukacja i świadomość ekologiczna, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze oraz aspekty sprawnościowe to główne cele jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację inwestycji.

Całkowity koszt zadania wyniesie 114 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 90 000,00 zł

Ponadto, w celu wspierania i podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej gminy Jastrząb, jedna z lokalnych firm przekazała kwotę 2100 zł na realizację powyższego zadania.

Info i foto: